maanantai 1. joulukuuta 2014

Vuorovaikutteista asukasviestintää

 

Tehdään yhdessä Parempi Kouvola on tapahtumasarja, jonka tavoitteena on nostaa esiin yhteiseen keskusteluun säännöllisin väliajoin Kouvolan tulevaisuuden kannalta tärkeitä teemoja positiivisuuden kautta. Tiistaina 7.10.2014 ideoitiin vuorovaikutteista asukasviestintää.

Osallistujia oli kolmekymmentäviisi. Alussa kuultiin, minkälaista asukasyhteistyötä on tehty Vantaalla, Lappeenrannassa ja pääkaupunkiseudulla. Kouvolan kaupungin puheenvuoroissa esiteltiin yhteisötyön ja maaseutupalveluiden asukasyhteistyötä sekä gerontologisen sosiaalityön asiakastiimikokeilua.

Yhteisöllisyyttä kaivataan yhä kiristyvässä taloustilanteessa. Aikoinaan tehtiin töitä paljon talkoissa, sitten kunta otti vetovastuun ja nyt palataan jälleen talkoisiin. Yhteisöllisyys ei synny ylhäältä annettuna, se on enemmänkin tunne.

Vantaalla on www.ihanvantaasta.fi -sivusto, jossa voi testata kuinka vantaalaiseksi itsensä tuntee. Tikkurilan asemalle on tulossa kohtaamispaikka. Palvelumuotoilua hyväksi käyttäen on luotu monitoimitila, jossa kirjasto on avoinna läpi yön. Pusupysäkki on tila, joka on syntynyt usean toimijan yhteistyönä.

Vantaalla kuten monessa muussakin kunnassa on menossa nettisivu-uudistus. Nettisivuilla otetaan käyttöön yhä enemmän vuorovaikutteisia palveluita. Sisältöä lajitellaan ja rakennetta uusitaan palvelujen kautta. Kuntalaiset tuottavat myös sisältöä kunnan verkkosivuille, esimerkiksi valokuvia ja videoita. Sosiaalisen median käyttö lisääntyy. Ihmiset tavoittaa sosiaalisen median kautta, yhteisö on siellä. Vantaalla valtuutetut kertovat kuntalaisille ennen valtuustoa käsiteltävistä asioista ja päätösten jälkeen perusteluja.

Lappeenrannassa on asukasyhteyshenkilö, joka toimii myös asukasraatien koollekutsujana ja sihteerinä. Lappeenrannassa on 21 asukasyhdistystä, 7 alueraatia, kaupunkiraati ja lähiötoimikunta. Kolmas sektori on uusi nouseva voimavara.

Pääkaupunkiseudulla Yhteismaa ry on järjestänyt vapaaehtoistoimintana siivouspäivän, illallisen Helsingin taivaan alla ja olohuonenäyttelyn. Yhteisöllinen toiminta on vilkasta. Ihmisten osallistumiseen vaikuttavat palkinnot, suhteet, oma rooli, arvostus ja tunnustus. Suunnittelussa on huomioitava ihmiset, toiminnan tavoitteet ja
tavat.

Luentojen jälkeen jakauduttiin ryhmiin miettimään päätöksentekoviestintää, kaupunkimainetta, paikallis- ja palveluviestintää. Ryhmien tuotokset on luettavissa alla olevan linkin kautta. Ryhmissä nousi esille mm. vuorovaikutus, tapahtumat, kaupungin omat napakat, jalkautuminen alueille, sähköinen media. Paljon tuli hyviä ehdotuksia. Viestintä kohtaa ensimmäisenä yhteiskunnassa vallitsevan kulttuurimuutoksen. Työn tavat, organisoituminen ja johtaminen muuttuvat.

Tapahtuma sai kehuja ja osallistujat olivat innokkaita. Asukkaiden ja kunnan yhteistyö koettiin tärkeäksi. 

Vuorovaikutteista asukasviestintää -tilaisuuden materiaalit

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti